Virtono.com获得10欧无门槛代金券(可白**个3月)

艾米休艾米休 19天前 19

http://dwz.date/dmcX
优惠过后最便宜的vps仅需4.9欧首年

半年付1.5欧,季付白**
https://www.virtono.com/cart.php?a=add&pid=400&billingcycle=annually
vps地址
所有Vps首月1欧优惠码
74SULWX6M0
所有虚拟主机首年1欧优惠码
O814CK3ZII
最新回复 (23)
 • llmwxt 19天前
  引用 2
  帮顶,那10欧白女票2年?
 • 爸爸­ 19天前
  引用 3
  老实人链接:
  https://coupons.virtono.com/c/MjA4MF4yMjQ3Ng==
 • dxt 19天前
  引用 4
  不能**,当我没说
 • 楼主 艾米休艾米休 19天前
  引用 5
  dxt 发表于 2020-11-16 09:18
  不能**,当我没说
  https://www.virtono.com/cart.php?a=add&pid=400&billingcycle=annually
  白**只能**几个月
 • wifitry 19天前
  引用 6
  什么配置??
 • yamibox 19天前
  引用 7
  10刀是直接拿,下面还有不少人头活动啊
  https://coupons.virtono.com/c/MjA4MF4yMjQ4MQ==
  看着好合适啊。。。
 • yumijie 19天前
  引用 8
  我去,拉人头的优惠活动
 • 宝丽金 19天前
  引用 9
  ...
 • okvps 19天前
  引用 10
  上车半年付
  https://coupons.virtono.com/c/MjA4MF4yMjQ4NQ==
 • wang3y2 19天前
  引用 11
  可以撸一个1H1G的季付白** 或者1H512M的半年付白**
 • edear 19天前
  引用 12
  https://coupons.virtono.com/c/MjA4MF4yMjUxOQ==
  来一起点
 • wifitry 19天前
  引用 13
  https://coupons.virtono.com/c/MjA4MF4yMjUxMg==
 • sertt 19天前
  引用 14

  莫名其妙 0元下单两台季付。卡了估计,全都pending
 • gah1227 19天前
  引用 15
  mjj白女票最给力
  https://coupons.virtono.com/c/MjA4MF4yMjU1Mg==
 • vpsstyle 19天前
  引用 16
  sertt 发表于 2020-11-16 09:58
  莫名其妙 0元下单两台季付。卡了估计,全都pending
  同pending,我在发工单问
 • id1806 19天前
  引用 17
  送人了 没啥好玩的
 • dtone 19天前
  引用 18
  https://coupons.virtono.com/c/MjA4MF4yMjUzMg==
 • aipage 19天前
  引用 19
  https://coupons.virtono.com/c/MjA4MF4yMjU4Mg==
 • gah1227 19天前
  引用 20
  CPU Model             : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
  CPU Cores             : 1
  CPU Frequency         : 2799.998 MHz
  CPU Cache             : 16384 KB
  Total Disk            : 15.0 GB (0.8 GB Used)
  Total Mem             : 492 MB (35 MB Used)
  Total Swap            : 254 MB (2 MB Used)
  System uptime         : 0 days, 0 hour 10 min
  Load average          : 0.08, 0.11, 0.05
  OS                    : Debian GNU/Linux 9
  Arch                  : x86_64 (64 Bit)
  Kernel                : 4.9.0-4-amd64
  TCP CC                : cubic
  Virtualization        : KVM
  Organization          : AS203523 Virtono Networks SRL
  Location              : Botiza / RO
  Region                : Maramureş
  ----------------------------------------------------------------------
  I/O Speed(1st run)    : 194 MB/s
  I/O Speed(2nd run)    : 292 MB/s
  I/O Speed(3rd run)    : 275 MB/s
  Average I/O speed     : 253.7 MB/s
  ----------------------------------------------------------------------
  Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
  Speedtest.net    938.93 Mbps       912.35 Mbps         0.59 ms     
  Shanghai   CT    0.67 Mbps         567.99 Mbps         245.43 ms   
  Shanghai   CU    27.68 Mbps        275.64 Mbps         355.47 ms   
  Guangzhou  CT    2.46 Mbps         376.96 Mbps         226.73 ms   
  Shenzhen   CM    132.76 Mbps       398.97 Mbps         252.17 ms   
  Hongkong   CN    131.79 Mbps       453.30 Mbps         218.11 ms   
  Singapore  SG    116.67 Mbps       530.20 Mbps         348.06 ms   
  Tokyo      JP    115.83 Mbps       4.67 Mbps           260.01 ms  
 • yanaxiao 19天前
  引用 21
  https://coupons.virtono.com/c/thanks/MjA4MF4yMjQ3OA==
 • wifitry 19天前
  引用 22
  https://coupons.virtono.com/campaign/MjA4MF4yMjUxMg==
 • 爱因斯坦 19天前
  引用 23
  https://coupons.virtono.com/c/MjA4MF4yMjc3Mw==
  优惠码链接
 • wawaji 19天前
  引用 24
  然后全是Peding 不开机啥用
 • 游客
  25
返回