bwh的VPS被腾讯的邮箱服务搞崩溃。?

helwo 10天前 8

1605478968.890280        CEFb8IKrH7qnSIwTi        65.49.         50980        203.205.232.7        25        1        lizi.tw        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        220 Ready to start TLS from 65.49  to newxmesmtplogicsvrszc7.qq.com.        203.205.232.7,65.49.223.152        -        T        (empty)        F
1605479375.555106        CGpmPn2D1lSU3IEblg        65.49.223.152        51296        203.205.232.7        25        1        lizi.tw        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        220 Ready to start TLS from 65.49.2  to newxmesmtplogicsvrszc9.qq.com.        203.205.232.7,65.49.223.152        -        T        (empty)        F
因为这个原因被封停了。一般怎么处理?
最新回复 (5)
 • llmwxt 10天前
  引用 2
  不知道,建议先工单问!
 • pengxp1996 10天前
  引用 3
  只看懂了一点,准备建立tls
 • 好像tos里面就规定了不能滥发邮件
 • 没有的 10天前
  引用 5
  星空下的祈愿 发表于 2020-11-16 10:16
  好像tos里面就规定了不能滥发邮件
  滥发具体的指标是什么呢?1天不能超过xxx封?
 • 凤梨 10天前
  引用 6
  调用第三方的stmp发邮件关bwh什么事儿
 • 游客
  7
返回